ฟรี
 • โรงเรียนบ้านบากง
  140 ม.6 ต.สะดาวา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ต.สะดาวา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี เขต 2

 • โรงเรียนบ้านบากง
  140 ม.6 ต.สะดาวา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ต.สะดาวา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี เขต 2

 • โรงเรียนบ้านบากง
  140 ม.6 ต.สะดาวา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ต.สะดาวา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี เขต 2

ผู้บริหาร